show_img

Täze önüm

Has giňişleýin gör
BANNER3
BANNER2
banner
banner4
banner5
ad_icon_1
ad_icon_2
ad_icon_3
ad_icon_4
ad_icon_5
ad_icon_6

2022 flagman önümi

2022 Custörite logotip Çap edilen suw geçirmeýän göçme ýeňil paketli kemping gezelençleri Puffy ýorgan

2022 Hususy logo Çap edilen suw geçirmeýän göçme Li ...

KÖPRÄK OKA
KUANGS Jübi bilen açyk açyk kempir

KUANGS Suw geçirmeýän aşaky kemping açyk howada Puffy Bl ...

KÖPRÄK OKA
Buz ýüpek tomus sowadyjy ýorgan lomaý

Buz ýüpek tomus sowadyjy ýorgan lomaý

KÖPRÄK OKA
Oryat köpükli ortopedik it düşegi

Oryat köpükli ortopedik it düşegi, aýrylýan C ...

KÖPRÄK OKA
Agramly ýorgan (60 "x80", 20 litr, goýy çal), ulular üçin sowadyjy agramly ýorgan, ýokary dem alyş agyr ýorgan, Premium G bilen ýumşak material

Agramly ýorgan (60 "x80", 20 litr, D ...

KÖPRÄK OKA
Agramly ýorgan

Agramly ýorgan sowadyjy 20 litr QueenKing Handma ...

KÖPRÄK OKA

Haryt kategoriýasy

Hoodie ýorgan

Hoodie ýorgan

Puffy ýorgan

Puffy ýorgan

Çunky agramly ýorgan

Çunky agramly ýorgan

Agramly ýorgan

Agramly ýorgan

Biz hakda

Hangzhou Kuangs Tekstil Co.agramly ýorgan, Çunky trikota Blan ýorgan, pamyk ýorgan, kempir ýorgan we düşek önümleri, ýüpek düşekler, düşek goraýjylary, ýorgan örtükleri we ş.m. ýaly köp sanly düşek önümlerini öndüriji. Bu kärhana 2010-njy ýylda ilkinji öý dokma fabrigini açdy. we soňra materialdan taýýar önümlere çenli dik bäsdeşlik ukybyna ýetmek üçin önümçiligi giňeltdi.2010-njy ýylda 500-den gowrak işgär işleýän satuw dolanyşygymyz 90 million dollara ýetýär, kompaniýamyz 2000 sany önümçilik desgasy bilen enjamlaşdyrylandyr. Maksadymyz önümimiziň hiline zyýan bermezden müşderilerimize bäsdeşlik bahalary we gowy hyzmat bermek.

Esasy HYZMATLAR

Mugt nusga we mugt nusga derňewi Gysga önümçilik gurşuny we eltip bermegi saýlamak üçin on müňlerçe dizaýn ... ...

KÖPRÄK OKA

HYZMATDAŞ HYZMATLAR

Täze desgany ösdürmek üçin dizaýn ösüş toparymyz bar. Gaplamak we öňdebaryjy bolmak üçin, ýöriteleşdirilen zatlary hem kabul edýäris

KÖPRÄK OKA

SATYlandan soň HYZMATLAR

Müşderiler harytlary alanda, haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa, mugt habarlaşyň. Sizi kanagatlandyrmak üçin bu hakda pikir alyşarys. Munuň gaýtalanmagyna ýol bermeris

KÖPRÄK OKA