önüm_banner

Önümler

Oryat köpükli ortopedik it düşegi

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Aýrylýan örtükli köpük ortopedik it ýatagy
Material: Oksford mata, köpük, süýüm, matany gaýtadan işlemek, matany gaýtadan işlemek / ECO-Friendly
Açar sözler: ýadyň köpükli it ýatagy / Pişik düşegi / haýwan ýatagy
Üstünligi: ortopediki ýadyň köpügi / ýuwulýan amatly / suw geçirmeýän
Ulanylyşy: Öý haýwanlary uklaýar
Aýratynlyk: Aýrylyp bilinýän gapak
Laýyk: kiçi orta ululykdaky haýwanlar
Programma: ähli ululykdaky haýwan
Washuwmagyň stili: mehaniki ýuwmak
Logotip: omöriteleşdirilen kabul edildi
Mysal üçin wagt: 3-7 iş güni
Kompaniýa: 10 ýyldan gowrak tejribe


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Önümiň ady Eko dostlukly lomaý lýuks ýuwulýan suw geçirmeýän divan ýatagy ýadyň köpükli ortopedik it düşegi
Material kanwas, oksford, PP pagta
Gaplamak adaty paket ýa-da müşderiniň islegine görä
Haýwanlaryň görnüşi üçin Allhli öý haýwanlary
Önüm aýratynlygy Aýyrylýan ýassyk, ýumşak, rahat, ekologiýa taýdan arassa
Iberiş porty Ningbo ýa-da Şanhaý

100% suw geçirmeýän material
Dolduryşy betbagtçylyklardan goramak üçin doly örtükli içki liner bilen enjamlaşdyrylan

Oryat köpügi ortopedik it düşegi (1)
Oryat köpügi ortopedik it düşegi (2)

Aýyrylýan we maşyn ýuwulýan gapak
100% poliester ýumşak we çydamly ýumşak zynjyrly örtügi arassalamak aňsat we aşagy ýok

Arassalamak aňsat
Aýyrylýan it düşegi arassalamagy has amatly edýär.Haýwanlaryňyza has arassa gurşaw beriň.Gapagy maşyn bilen ýuwulýar.

Oryat köpügi ortopedik it düşegi (3)
Oryat köpügi ortopedik it düşegi (4)

Oryat köpügi
Haýwanlaryňyzyň konturyna görä ortopadiki we üznüksiz goldaw berip biljek ýokary dykyzlykly ýat köpügi dynç almak we uklamak üçin amatly we rahatdyr.

Saklamak aňsat
It düşegi, arassalanandan soň prototipi has gowy saklap bilýän kesgitli dizaýny kabul edýär.Maşyn ýuwulýan, ýumşak re modeim, el ýuwmak maslahat berilýär.

Oryat köpükli ortopediki it düşegi (5)
Oryat köpügi ortopedik it düşegi (6)

Softumşak we amatly
It ýatagy köp mukdarda dem alýan we ýumşak pp süýümi doldurmakdan, galyň we amatly bolup, güjük süňklerine iň oňat goldaw berýär.Surfaceer gaty ýumşak ýumşak mata, ýyly we dem alýan.Iň oňat sandyk düşegi ite iň ýokary dynç almaga mümkinçilik berer.

Amatly tutawaçly it düşegi
It ýatagynyň gapagynda tutawaç bar, ony içerde we daşarda alyp bolýar.Bu amatly ýassyk, öý haýwanlary üçin ýassyk ýaly.It ýatagy itler, sandyklar we it haýaty bilen ýa-da ýeke-täk haýwan düşegi hökmünde ulanylyp bilner.Öý haýwanlaryny rahatlandyrmak üçin it düşegini ýa-da it düşegini köşeşdirýän gowy alada.

Oryat köpügi ortopedik it düşegi (7)
Oryat köpükli it düşegi (1)

Aýratynlyklary
It düşegi, öý haýwanlaryna ýeterlik goldaw berip biljek gönüburçly görnüşde döredildi.Aşakdaky süýşmeýän nokatlar it düşegini ýerinde düzedip biler.

Custöriteleşdirilen

Colorörite reňk

Oryat köpügi ortopedik it düşegi (9)
Oryat köpügi ortopedik it düşegi (10)
Oryat köpügi ortopedik it düşegi (11)

Hususy ululyk

Oryat köpügi ortopedik it düşegi (12)
Oryat köpügi ortopedik it düşegi (13)

  • Öňki:
  • Indiki: